எங்கள் முகவரி

இயக்குனர்

பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவ துறை இயக்குனரகம்

359, அண்ணா சாலை

தேனாம்பேட்டை

சென்னை

Posted in Uncategorized | Leave a comment

வணக்கம்

தமிழக அரசின் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவ துறை உங்களை கனிவுடன் வரவேற்கிறது

Posted in Uncategorized | 1 Comment